Category Archives: Uncategorized

Sidste informationer

In english further down

Hej WordCamp-deltagere

Der er i skrivende stund 67 deltagere. Det er vi rigtig glade for. Det så ud til at blive lidt sløjt med deltagelsen, og i bagklogskabens lys er det heller ikke den bedste weekend, vi har valgt. Mange har set deres snit til at holde en forlænget weekend pga. Kristi himmelfartsdag. Uden WordPress. Det er jo ikke til at forstå 🙂

Stedet

Vi skal være i Aalborg Universitets lokaler (AAU) lokaler i Sydhavnen. Nokias gamle hovedkvarter. Det er helt så lækkert som man skulle tro. Det burde være nemt at finde. I skal bare gå ind ad hovedindgangen. Vores holder til i lobby/kantine.

 Parkering

Der er gratis parkering i tre timer. Enten skal du ud og stille skiven hver tredje time eller også kan du få en tilladelse, som kan lægges i bilen. Vi har fået nogle stykker.

 Busser og tog

Toget til Sydhavn station er det nemmeste. Og der kører også følgende busser.

 3A – Gustav Bangs Gade eller Borgbjergsvej

4A – Bådhavnsgade

10 – Sydhavns Plads

30 – Scandiagade

 http://www.aau-cph.dk/om-aau-cph/korselsvejledning

 Oplægsholdere

Erik Bernskiold er blevet syg og kommer måske ikke. Til gengæld kommer Joen Olsen, så han kan træde til med et oplæg om at arbejde hos Automattic som Happiness Engineer og med Jetpack.

 Mad

Der er croissanter, tebirkes og frøsnappere til morgenmad. Bagels til frokost. Lidt kage til eftermiddagskaffen. Der er også noget til vegetarer.

 Frivillige

Jeg laver en liste med frivillige og deres opgaver. Det vil være noget med at sørge kaffen altid er klar og gå til hånde så vidt muligt. Hvis nogen vil komme tidligt lørdag (8.30) vil det være rigtig dejligt. Der er en del opstilling lige til at starte med. Og så skal der jo tjekkes ind og fordeles t-shirts. Der vil være nogle lister i alfabetisk orden, så det forhåbentligt kan gøres nemt og hurtigt. Der er også nogle nøglekort, så vi kan lukke folk ind, hvis de skulle finde på at gå ud.

 Så er der vist ikke mere at sige.

 Vi glæder os til at se jer på lørdag og søndag.

 Med venlig hilsen

 WordPress DK/WordCamp Denmark teamet

 —

In english

Hello WordCamp participants

Thank you for choosing to share a couple of days with other WordPress fans. We are going to have some really nice and inspirational days.

There are 67 participants at the time of writing. We are really happy about that. It seemed to be a bit low on attendees, and in the retrospekt it’s not the best weekend we have chosen. Many have jumped at the chance to have an extended weekend. Without WordPress. Hard to understand 🙂

The place

We will be in the Aalborg University (AAU) premises in the Sydhavnen. Nokia’s old headquarters. It’s as delicious as you would think. It should be easy to find. You just have to go to the main entrance. Our camp is in the lobby / canteen.

Parking

There is free parking for three hours. Either you have to turn the dial every three hours or you can get a permit that can be put in the car. We have got some.

Buses and trains

The train to Sydhavn station is the easiest way to get there. And there are also the following buses.

3A – Gustav Bangs Street or Borgbjergsvej

4A – Bådhavnsgade

10 – Sydhavns Plads

30 – Scandiagade

http://www.aau-cph.dk/om-aau-cph/korselsvejledning

Presenters

Erik Bernskiold has become ill and may not attend. On the other hand, Joen Olsen will come up with a presentation about working at Automattic like a Happiness Engineer and Jetpack.

Food

There are croissants, tebirkes and frøsnappers for breakfast. Bagels for lunch. A little cake for the afternoon coffee. There is also something for vegetarians.

Volunteers

We will make a list of volunteers and their tasks. It would mostly be about making sure the coffee is always ready and do light choires. If anyone wants to come early Saturday (8.30) it will be really nice. There is some setup just to start with. And then you have to check peoples in and distribute t-shirts. There will be some lists in alphabetical order so hopefully it can be done easily and quickly. There are also some key cards so we can let peoples in if they should go out.

There is not much more to say.

We look forward to seeing you on Saturday and Sunday.

Yours sincerely

WordPress DK / WordCamp Denmark team