Om/About

***English Version below***

En WordCamp er en afslappet konference organiseret af WordPress-brugerne selv og emnerne der behandles kan være meget forskellige – dog med fokus på WordPress. WordPress er et stykke software, som personer og virksomheder kan bruge til at udgive til indhold på internettet. Kort sagt til at lave en hjemmeside.

I skrivende stund er ca. 30% af webstederne på internettet bygget med WordPress (her er lidt statistik).

WordCamps kommer i mange varianter, alt efter hvem der organiserer, men som regel indeholder WordCamps oplæg om, hvordan du bruge WordPress mere effektivt. Startende med Tema og Plugin-udvikling, avancerede teknikker, sikkerhed osv., men også til hvordan du får bedre indhold på in side. For at få et indtryk af de forskellige typer af indlæg, så se eventuelt videoer fra tidligere WordCamps i Danmark.

WordCamps er for både helt nye WordPress-brugere og topprofessionelle udviklere og konsulenter, og ofte kombineres et fast program med almindelig hygge og netværksarbejde i pauserne. Den første WordCamp blev afholdt i San Francisco af Matt Mullenweg i 2006, og siden da har lokale fællesskaber rundt om i verden afholdt hundredevis af WordCamps. I Danmark havde vi den første WordCamp Denmark i København i 2010. Siden har der været afholdt yderligere seks WordCamps. Fem i København og en i Århus. I 2017 bliver det holdt hos Aalborg Universitet i København.


A WordCamp is a casual conference organized by the WordPress users themselves and the topics handled can be very different – however, with a focus on WordPress. WordPress is software that individuals and companies can use to publish content on the internet. In short, in order to create a website.

At the time of writing, approx. 30% of websites are built with WordPress (here are some statistics).

WordCamps comes in many variations, depending on who organizes the event, but usually contains WordCamp’s presentation on how to use WordPress more effectively. Beginning with Theme and Plugin Development, Advanced Techniques, Security, and so on, but also how to get better content on your WordPress website. To get an impression of the different types of posts, please see videos from previous WordCamps in Denmark.

WordCamps are for both brand new WordPress users and the most experienced, professional developers and consultants, and often combines a regular program with regular entertainment and networking during the breaks. The first WordCamp was held in San Francisco by Matt Mullenweg in 2006, and since then, local communities around the world have held hundreds of WordCamps. In Denmark, we had the first WordCamp Denmark in Copenhagen in 2010. Since then, six WordCamps have been held – five in Copenhagen and one in Aarhus. In 2017 it will be held at Aalborg University in Copenhagen.